Tố Chất Phải Có Của Một Người Lãnh Đạo.

Quản lý doanh nghiệp bằng thuật “chỉ đạo” hãy “lãnh đạo” ? Tố chất cần có của một người lãnh đạo.

Môi trường làm việc là một trong những nhân tố quan trọng giúp giữ chân người tài và tạo ra môi trường tốt đó là nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo. Các sếp phải hiểu được khả năng và tiềm năng của mỗi nhân viên, để sắp xếp họ vào vị trí giúp họ phát huy tối đa năng lực của mình. Cụ thể, một người lãnh đạo giỏi cần hội tụ đủ 10 yếu tố sau:

  1. Chính trực thay vì giả tạo: Có lời nói, hành động và niềm tin nhất quán, trước sau như một và luôn là chính mình.
  2. Đáng tin, vững chải chứ không tuỳ tiện, thất thường. Nhân viên cần người lãnh đạo dẫn công ty đi trên con đường xác định, đạt được những mục tiêu rõ ràng. Tuyệt đối không làm “Nản lòng chiến sĩ” bằng những hành vi lập lờ và những quyết định thất thường.
  3. Thực tế chứ đừng ảo tưởng: Luôn nắm bắt được khuynh hướng hiện thời, đừng nên suy nghĩ mông lung, xa rời thực tế.
  4. Dẹp bị luỵ để sống một cách lạc quan: Người lãnh đạo giỏi luôn biết thử thách, khó khăn mà công ty đang gặp phải, quyết định dựa trên cân nhắc lợi ích lâu dài của công ty, chứ không phải lợi nhuận trước mắt.
  5. Tự ý thức được cá nhân: Phải biết rõ sức mạnh và đam mê của bản thân mình. Đặc biệt cần biết được điểm yếu điểm mạnh của mình. Nhân bất thập tồn. Chỉ cần chăm chỉ, nổ lực tìm cách khắc phục, hạn chế khuyết điểm.
  6. Điều hành bằng mục tiêu và niềm đam mê, chứ không bằng quyền lực: Người lãnh đạo kích thích nhân viên hăng say lao động bằng cách làm cho mọi người có chung niềm đam mê, lấy hứng thú cống hiến.
  7. Tập họp chứ không chia cắt: Tập trung quan điểm, nhận định, ý kiến của đông đảo nhiều người. Chia rẻ cục bộ không bao giờ mang lại kết quả tốt.
  8. Đừng tự nâng bản thân mà cần quan tâm đến mọi người. Đặt lợi ích, nhu cầu của mình sau người khác. Tạo môi trường làm việc tốt nhất để nhân viên phát huy tài năng của mình. Đưa quyết định dựa trên cần nhắc lợi ích lâu dài cho công ty, chứ không phải là lợi nhuận trước mắt.

  9. Tôn trọng nhân viên: Tất cả nhân viên ở mọi nhiệm vụ đều phải được đối xử công bằng và được tôn trọng.
  10. Bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo nối tiếp: Phải nhìn ra tiềm năng lãnh đạo của nhân viên dưới quyền Chấp nhận rằng tương lai công ty sẽ phụ thuộc vào thế hệ sau