Dịch Vụ Kế Toán – Thuế Bao Gồm Những Gì ?

Đồng Hành Xanh không những cung cấp dịch vụ văn phòng ảo mà còn cung cấp những tiện ích khác cho doanh nghiệp như đăng ký kinh doanh, khai báo thuế, kế toán,… Với đội ngũ kế toán lành nghề và có nhiều năm kinh nghiệm trong rất nhiều loại hình doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết được những vấn đề trên, không những thế còn đảm bảo chi phí hợp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cam kết uy tín và chất lượng.

Kế toán là một việc không thể thiếu của một doanh nghiệp, bạn phải cần kế toán cho mọi điều phát sinh ở công ty. Tuy nhiên, khi tuyển dụng kế toán doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề quan tâm khi tuyển dụng trong đó có yếu tố kinh nghiệm và chuyên môn.

Vậy Đồng Hành Xanh sẽ làm gì để cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện dịch vụ tờ khai thuế ban đầu.(Theo quy định của tổng cục thuế thì các doanh nghiệp sau khi thành lập phải tiến hành khai thuế ban đầu với cơ quan thuế.)

 • Tư vấn các nghiệp vụ, những thủ tục có liên quan đến việc khai thuế.
 • Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.
 • Liên hệ với cơ quan thuế để đăng ký thuế.
 • Hoàn tất các thủ tục có liên quan.

Báo cáo thuế hằng tháng cho doanh nghiệp.

 • Lập và nộp báo cáo thuê hằng tháng cho doanh nghiệp.
 • Lập và nộp báo cáo thống kê.
 • Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế.
 • Đại diện của doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.
 • Tư vấn giải đáp những vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế.

Dịch Vụ Kế Toán Doanh Nghiệp

Kế toán tháng.

 • Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn viết hoá đơn và lập chứng từ theo quy định.
 • Thiết lập tờ khai thuế GTGT hằng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp và cập nhật theo thông tư mới nhất của cơ quan thuế.
 • Thông báo số thuế GTGT trong kỳ mà doanh nghiệp phải nộp.
 • Cân đối, kiểm tra chứng từ hoá đơn mua vào bán ra.
 • Hoàn chỉnh và in có loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
 • Thường xuyên tư vấn những vấn đề về thuế cũng như nhiều vấn đề liên quan khác

Kế Toán Quý.

 • Lập và nộp báo cáo quý theo quy định hiện hành.
 • Báo cáo về tình hình sử dụng hoá đơn.
 • Báo cáo hoá đơn, chứng từ mua vào bán ra, cân đối những chứng từ mua vào, bán ra.
 • Lập và nộp báo cáo thống kê.

Quyết toán năm.

 • Hoạch toán và hoàn chỉnh các sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán.
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm.
 • Khấu hao tài sản cố định hằng năm, phân bố công cụ, dụng cụ lập bảng lương.
 • Bảng câu đối tài khoản, số dư tài khoản  
 • Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý /năm.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN.
 • Giải quyết những vướng mắt phát sinh, rà soát, sắp xếp lại chứng từ lưu trữ của công ty.

Thực hiện những thủ tục đăng ký, kê khai lao động và bảo hiểm theo quy định.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký, kê khai lao động cũng như các vấn đề liên quan.

Tư vấn những điều khoản của luật lao động mà các điều khoản mà luật doanh nghiệp thực hiện theo quy định

Hướng dẫn những thủ tục tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Thực hiện các thủ tục thành lập, xác nhập giải thể với tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo các hồ sơ liên quan.

Liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Tư vấn doanh nghiệp phải làm sau khi nhận kết quả thành lập, giải thể, xác nhập.