Nên Thành Lập Chi Nhánh Hay Văn Phòng Đại Diện ?

Câu Hỏi: Hiện tôi đang là giám đốc một công ty TNHH ở Bình Dương, hiện tôi muốn muốn mở rộng phạm vi kinh doanh nên muốn mở thêm một cơ sở tại sài gòn. Vậy xin tư vấn giúp là tôi nên thành lập chi nhanh hay văn phòng đại diện ? Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của chi nhánh và văn phòng đại diện khác nhau như thế nào ? Khai thuế và nộp thuế như thế nào? Tôi có thể sử dụng văn phòng ảo để thành lập không? Mong được tư vấn giúp đỡ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi về Đồng Hành Xanh, chúng tôi xin được phân tich cho bạn điểm khác nhau giữa 2 loại hình trên:

Chi Nhánh

 Về hoạt động kinh doanh thì chi nhánh được quyền kinh doanh sinh lời trong phạm vi những ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ ngành nghề nào doanh nghiệp đăng ký, chi nhánh cũng được kinh doanh. Việc chi nhánh thực hiện toàn bộ hay giới hạn một số chức năng là do sử uỷ quyền của doanh nghiệp.

Về thẩm quyền, cần phân biệt rõ ràng thẩm quyền của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và thẩm quyền của giám đốc chi nhánh. Người đại diện pháp luật được quyền điều phối toàn bộ những vấn đề liên quan đến chi nhánh, kể cả vấn đề về đại diện. Nghĩa là, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của chi nhanh muốn thực hiện của phải xin ý kiến và phải được sự đồng ý từ người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, giám đốc chi nhánh không hiển nhiên có quyền là người đại diện của chi nhánh mà quyền này phát sinh khi có sự uỷ quyền từ người đại diện pháp luật của đại diện doanh nghiệp. Ngoài ra, bất cứ khi nào người đại diện pháp doanh nghiệp cũng có thể huỷ bỏ quyền hạn trên.

Về tài chính, chi nhánh không độc quyền về tài chính đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh có thể hoạch toán kế toán độc lập hoặc phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Văn Phòng Đai Diện

Nghĩa vụ của văn phòng đại diện chính là đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp theo uỷ quyền và bảo vệ quyền và lợi ích đó. Nghĩa là, văn phòng đai diện được lập ra có chưa năng là văn phòng liên lạc, thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và tìm kiếm đối tác mới, văn phòng có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện những hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ của công ty, những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ .

Ngoài ra văn phòng đai diện không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Riêng việc ký hợp đồng của văn phòng đại diện phải được sự uỷ quyền từ phía đại diện doanh nghiệp và đóng dấu doanh nghiệp đó.

Trên thực tế, sự nhầm lẫn giữa chi nhánh và văn phòng đại diện vẫn hay xảy ra: Có 2 điểm khác biệt chính để phân biệt 2 hình thức này đó là: chi nhánh có thể hoạt động kinh doanh lời, có quyền hoạch toán kế toán độc lập với doanh nghiệp, còn văn phòng đại diện thì không được phép như vậy.

Theo nghị định 72/2006 quy định các chức năng chi tiết của một văn phòng đại diện như sau: Thực hiện chức năng là văn phòng liên lạc, thực hiện việc xây dựng, xúc tiến các dự án hợp tác, đốc thúc thực hiện các dự án đã ký kết, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại theo đúng pháp luật.

Hiện nay nhằm tiết kiệm chi phí nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức thuê văn phòng ảo để làm văn phòng đại diện hoặc chi nhánh vì loại hình này vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại hiệu quả thiết thưc.

Như vậy, sau khi điểm qua những nét cơ bản về văn phòng đại diện và chi nhánh ta cũng thấy rõ sự khác nhau giữa chúng, điểm cần lưu ý khi tiến hành giao dịch với 2 hình thức này, đó chính là thẩm quyền giao kết hợp đồng.