Người Nước Ngoài Nhờ Người Việt Nam Đứng Tên Doanh Nghiệp.

Những vấn đề mà người nước ngoài gặp phải khi đầu tư tại Việt Nam có thể kể đến như: Thủ tục đầu tư phứt tạp, chi phí cao, tương đối tốn nhiều thời gian là những trở ngại mà người nước ngoài gặp phải khi kinh doanh tại Việt Nam, điều này khiến họ phải chọn cách để người Việt Nam đứng tên gây ra nhiều bất cập cho người chủ sở hữu thật sự – là người bỏ vốn thành lập doanh nghiệp đó.

Khi người đứng tên doanh nghiệp nhưng không phải chủ sở hữu thật sự của doanh nghiệp đó thì thường xảy ra những vấn đề sau:

  • Người nước ngoài sẽ thông qua người đứng tên doanh nghiệp để điều phối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Người nước ngoài sẽ đứng trước nguy cơ mất hết tài sản nếu không kiểm soát được hoạt động của người nắm “con dấu” của doanh nghiệp trong tay.
  • Người đứng tên doanh nghiệp có thể thực hiện những hành vi có lợi cho bản thân nhưng gây bất lợi cho doanh nghiệp.
  • Người đứng tên doanh nghiệp có thể bán doanh nghiệp mà không phải thông qua người chủ sở hữu thật sự của doanh nghiệp.

Nếu vướng phải những vấn đề trên, khởi kiện là cách giải quyết duy nhất. Tuy nhiên, trên nguyên tắc người Việt Nam đứng tên doanh nghiệp thì người Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp đó. Giành lại quyền lợi thông qua con đường tố tụng sẽ gặp nhiều khó khăn vì hành vi của người Việt Nam là hợp pháp.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mình, người nước ngoài cần quản lý doanh nghiệp bằng cách.

  • Thuê người quản lý doanh nghiệp hoặc tham gia vào hoạt động quản lý doanh nghiệp với tư cách là người đại diện pháp luật.
  • Trở thành thành viên, cổ đông góp vốn của doanh nghiệp hoặc mua vốn của doanh nghiệp đó.

Khởi Kiện.

Để khởi kiện, người nước ngoài phải có chứng cứ về việc gởi tiền cho người Việt Nam thực hiện thành lập doanh nghiệp và để người Việt Nam đứng tên.

Căn cứ vào các điều 122, 127,129 Bộ Luật Dân Sự năm 2005, Toà có quyền giải quyết tuyên giao dịch giữa người nước ngoài và người Việt Nam đứng tên doanh nghiệp thay vì vô hiệu.

Người Việt Nam sẽ trả tiền số tiền đã nhận trước đây của người nước ngoài để thành lập doanh nghiệp, lúc này người Việt Nam chính thức trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp đó.

>>> Tham khảo thuê văn phòng ảo tại tphcm

Tuy nhiên nếu người Việt Nam đứng tên doanh nghiệp không có tiền hoàn trả thì doanh nghiệp sẽ được bán hoặc chuyển nhượng để người nước ngoài nhận lại số tiền đó. Lúc này nếu doanh nghiệp nước ngoài vẫn muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì sẽ có 2 phương án.

Một: người nước ngoài trực tiếp đứng tên thành lập doanh nghiệp mới, nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về trình tự, thủ tục và thời gian.

Hai là người nước ngoài trực tiếp mua lại doanh nghiệp đó mà không đưa tiền cho người Việt Nam mà cả 2 bên có biên bản xác nhận hai bên không còn nghĩa vụ pháp lý với nhau nữa. Khi đó, người nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về trình tự, thủ tục chuyển nhượng. doanh nghiệp.

Theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam