Những Loại Thuế Cần Đóng Khi Thành Lập Công Ty

Thuế là gì ? Những loại thuế nào cần đóng khi thành lập công ty ?  Tất cả thông tin được chia sẻ ở bài viết dưới đây ?

Thuế là gì ?

Thuế được hiểu là một khoản nộp bắt buộc mà từ các cá nhân đến đến pháp nhân (Công ty, tổ chức, doanh nghiệp) có nghĩa vụ phải thực hiện đối với nhà nước, được thể hiện qua các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, không có tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế. Cụ thể:

 • Thuế là nguồn kinh phí cần thiết để có thể duy trì, vận hành bộ máy nhà nước, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước nhằm mục đích ổn định và phát triển xã hội.
 • Thuế đặc biệt: Nhằm đánh và những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thường đánh và rượu, bia, thuốc lá, xe hơi nhập khẩu,…những loại thuế cần đóng khi thành lập công ty 1

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty. Sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy phép kinh doanh. Đã có mã số thuế, công ty cần hoàn thiện hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế sau:

 1. Thuế môn bài:

Phí thuế phải nộp: Thuế môn bài là thuế đầu tiên phải nộp cho nhà nước. Cụ thể mức thuế sẽ được tính theo số vốn doanh nghiệp đăng ký.

 • Dưới 10 tỷ, nộp 2.000.000 cả năm.
 • Trên 10 tỷ, nộp 3.000.000 cả năm.

Mức nộp phí này cũng được coi là căn cứ để doanh nghiệp lựa chọn mức vốn phù hợp với định hướng công ty cũng như giảm được chi phí thuế.

Ngoài ra, với các công ty thành lập 6 tháng đầu năm phải nộp 100% thuế môn bài nói trên. Còn nếu thành lập 6 tháng cuối năm chỉ nộp 50% thuế môn bài.

Thời hạn nộp thuế: Khi đi nộp thuế môn bài cần mang theo hồ sơ khai thuế và tiền thuế. Hạn nộp như sau:

 • 10 ngày kể từ khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 30 ngày kể từ khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.
 1. Nộp thuế giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá , dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng hoá đến người tiêu dùng.

Mức thuế giá trị gia tăng: Tuỳ thuộc vào từng ngành nghề mà mức thuế có sự khác nhau. Căn cứ luật GTGT năm 2008, mức thuế xuất có thể là 0%, 5% hoặc 10%.

Hình thức áp dụng thuế:

 • Phương pháp tính thuế trực tiếp
 • Phương pháp tính thuế khấu trừ.

Lưu ý: để được khấu trừ thuế, công ty, doanh nghiệp cần nộp tờ khai đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 06). Thời hạn nộp tờ khai là trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh.

Theo thông tư 119/2014/ TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 đối với công ty, doanh nghiệp mới thành lập muốn đăng ký tự nguyện kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ cần thoả mãn điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp có mua tài sản, dụng cụ, trang thiết bị máy móc,…
 • Có hợp đồng thuê địa điểm hoạt động kinh doanh.những loại thuế cần đóng khi thành lập công ty 2

3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty có phát sinh doanh thu thì phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ căn cứ và ngành nghề kinh doanh và doanh thu của doanh nghiệp đã đóng thuế.

 • Thuế suất: Áp dụng 20-25% doanh thu, tuỳ theo ngành nghề, loại hình doanh nghiệp hoặc mục đích kinh doanh, dự án. Tuy nhiên, cũng có trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng đối với công ty kinh doanh lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hoá, thể thao và môi trường sẽ được áp dụng thuế 10%.
 • Thời gian hưởng ưu đãi thuế suất: Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính toán như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp = thuế suất (%) x doanh thu.

Trong đó, doanh thu là toàn bộ tiền kinh doanh mà doanh nghiệp thu được. Doanh thu được tính bằng đơn vị Việt Nam Đồng. Trường hợp doanh thu bằng tiền ngoại tệ và quy đổi ra tiền Việt, theo tỷ giá do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam được công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ.

4. Nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho người lao động, được khấu trừ thuế cá nhân, giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài các loại thuế trên, tuỳ theo ngành, nghề, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ có thêm thuế vãng lai, thuế hải quan.

Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp, bởi vậy, nếu không nắm được các loại thuế cần đóng khi thành lập công ty sẽ khiến chậm nộp thuế, chậm kê khai thuế, kê khai sai và nộp tiền sai,…dẫn đến đơn vị bị xử phạt hành chính, nghiêm trọng hơn là xử phạt hình sự.